Thursday, 14 December 2017

Farsça Darbımeseller -Muallim Naci Çevirisi ile-

Fars şiiri darbımesel (atasözü) sayılabilecek nitelikle mısra ve beyitlerle doludur. Hafız'ın divanında da çok miktarda darbımesel vardır. Muallim Naci, Hafız'ın divanında bulunan darbı mesellerden seçmeler yaparak Türkçeye çevirmiş ve Sanihatü'l-Acem adıyla yayınlamıştır. Bu darbımesellerden ilk olarak 10 tanesini sizinle paylaşıyorum. Devamı gelecektir...

1- Alçaklarla dost olmak şiddetli bir azaptır.

روح را صحبت ناجنس عذابی ست الیم

2- Allah bizi riyakarca zühtten (önemseme) müstağni kılmıştır.

ما را خدا ز زهدِ ریا بی نیاز کرد

3- Aklını başına topla paranı bekçi aşırmasın.

بهوش باش که نقدِ تو پاسبان نبرَد

4- Altın gerdanlığı hep eşeklerin boynunda görüyorum.

طوقِ زرّین همه در گردنِ خر می بینم

5- Avamın sözüne itibar mı edilir?

اعتبارِ سخنِ عام چه خواهد بودن

6- Azizim, kusurları hoş görmek cehaletin göstergesidir.

بد پسندی جان من برهان نادانی بود

7- Azizim pek serkeşçe gidiyorsun, korkarım gidemez olursun.

تند می روی جانا ترسمت فرو مانی

8- Başka bir alem özellikle yeniden adem inşa etmeli.

عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی

9- Başımıza ne kadar fitne üşüşmüş, medet Allahım

تبارک الله از این فتنه‌ها که بر سرِ ماست

10- Beğenmiyorsan İlahi hükmü değiştir

گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا راNo comments:

Post a Comment